Fakta om madspild

Fakta om madspild

 

Problemets store omfang

Alene i Danmark smider vi hvert år over 700.000 ton mad ud, som kunne være spist. Madspildet koster danske forbrugere mere end 11 milliarder kroner årligt. Husholdningernes madspild udgør 260.000 ton pr. år mens fødevareindustrien står for et årligt madspild på 133.000 ton.

 

Madspild er derfor et stort problem, som ikke alene koster forbrugerne en masse penge, men som også tærer på vores ressourcer og vores miljø. Over en tredjedel af klimabelastningen fra fødevareproduktionen er forårsaget af madspild – og kunne således være undgået, alternativt anvendt til globale befolkningsgrupper, der ikke får tilstrækkeligt med nærende mad.

 

I Danmark arbejder Communiqué og forbrugerorganisationen Stop Spild af Mad med i EU-netværket FUSIONS (’Food Use for Social Innovation by Optimising Waste Prevention Strategies’), der har fokus på et mere ressourceeffektivt Europa på fødevareområdet. FUSIONS har 21 projektpartnere fra 13 lande – bl.a. universiteter, forbrugerorganisationer og virksomheder.

 

Kilder:

Miljøministeriet, Regeringens Strategi for affaldsforebyggelse ”Danmark uden affald II”

– tal fra 2015

 

Landbrug & Fødevarer

- tal fra 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact: Michael Buksti, Communiqué, Phone: +45 36 98 34 00, E-mail: mb(a)communique.dk